Er wordt nog hard gewerkt, zowel aan Het Lichthuis als aan de website. Zodra de laatste stofwolken opgetrokken zijn en alles ingericht is, openen we de deuren van Het Lichthuis en van de website en heten we jullie van harte welkom! We richten ons op voorjaar 2017.